• sala sądowa
  • Sąd Najwyższy
  • kodeks karny

Prawo karne

praktyczny poradnik