Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy


SPRAWY KARNE

Praktyczny poradnik

Niniejsza strona przeznaczona jest dla wszystkich, którzy potrzebują informacji na temat prawa karnego, a nie zetknęli się wcześniej z tą tematyką w swoim codziennym życiu.

Opracowanie adresujemy w szczególności do osób, którym zarzucane jest popełnienie przestępstwa, do osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także do pozostałych uczestników procesów sądowych.

Znajdą tu Państwo aktualne wersje podstawowych aktów prawnych, definicje podstawowych pojęć oraz opis praktycznego funkcjonowania procedury karnej. Opisujemy główne instrumenty prawne przeznaczone do obrony w sprawach karnych i do dochodzenia swoich praw przez pokrzywdzonych.

W ostatnim czasie, w latach 2014-2016 procedura karna ulegała kilkukrotnym, poważnym zmianom. Prezentowany w niniejszym opracowaniu stan prawny jest aktualny na dzień przygotowania materiału. Ze względu na intensywne zmiany w prawie, przepisy dotyczące Państwa sytuacji prawnej w konkretnej sprawie mogą być inne od aktualnie obowiązujących (zwłaszcza, gdy do zdarzenia doszło w czasie obowiązywania przepisów "korzystniejszych" dla podejrzanego). Zwracając uwagę na ten problem zalecamy więc ostrożność w ocenie swojej sytuacji.

Strona została opracowana pod kierunkiem adw. Piotra Stączka - tel. 881 209 300

Wersja mobilna serwisu Prawo Karne Prawo karne


ETAPY POSTĘPOWANIA KARNEGO

  W dziale tym znajduje się opis podstawowych etapów postępowania karnego


 

SPOSOBY ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

  Postępowanie karne może być wszczęte m.in. z urzędu np. przez prokuratora lub przez samego pokrzywdzonego.
W niektórych sytuacjach składane jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

 rozpoczęcie postępowania karnego
 

SPOSOBY ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA

  Postępowanie karne nie kończy się zawsze skazaniem i więzieniem. Często spotykamy się z innym sposobami zakończenia sprawy karnej. Może to być np. umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania lub odstąpienie od wymierzenia kary.

 zakończenie postępowania karnego
 

SPOSOBY WYKONANIA KARY

  Skazanie kogoś za popełnienie przestępstwa nie oznacza wcale, że będzie on musiał "odsiedzieć" całą karę, ani też, że zawsze będzie uważany za osobę karaną. Istnieją takie instytucje jak zatarcie skazania, przerwa w wykonaniu kary, kary zastępcze, odroczenie wykonania kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 sposób wykonania kary
 

OSKARŻENI W PROCESIE KARNYM

  W dziale tym można się zapoznać z głównymi instrumentami prawnymi służącymi do obrony w procesie karnym. Opisujemy również popularne sposoby na wyjście ze sprawy karnej z jak najlżejszymi konsekwencjami.

 oskarżeni w procesie karnym
 

POKRZYWDZENI W PROCESIE KARNYM

  Osoby pokrzywdzone przestępstwem, jeżeli będą zachowywać się aktywnie w procesie karnym mogą skorzystać z wielu uprawnień. Mogą m.in. składać wnioski dowodowe, środki odwoławcze i zapoznawać się z aktami sprawy.

 pokrzywdzeni w procesie karnym
 

PRZYKŁADOWE PISMA W SPRAWACH KARNYCH

  W dziale tym można zapoznać się z przykładowymi pismami procesowymi.


 

MEDIACJE

  Mediacje w sprawach karnych.

 Mediacje w sprawach karnych.
 

PRZESTĘPSTWA CZĘSTO SPOTYKANE W PRAKTYCE

  W tym miejscu znajdą Państwo użyteczne w praktyce informacje o najczęściej popełnianych przestępstwach (takich jak: jazda po pijanemu, wypadek, groźba karalna, uszkodzenie ciała, kradzież, rozbój, oszustwo).

 Przestępstwa często spotykane
 

PRZEPISY PRAWNE

  Główne akty prawne regulujące problematykę prawa karnego mają rangę kodeksów. Poniżej teksty i najczęściej funkcjonujące skróty.


SŁOWNICZEK

  Słowniczek zawiera wymienione porządku alfabetycznym podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego:

 podstawowe pojęcia
 

 

PRZYKŁADOWE PISMA W SPRAWACH KARNYCH

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Wniosek dowodowy

Prywatny akt oskarżenia

Zgłoszenie się oskarżyciela posiłkowego

Pozew adhezyjny

Apelacja

Sprzeciw od wyroku nakazowego


KARY

W polskim prawie karnym kary wymienione są w art. 32 KK. Są nimi:

  1. grzywna
  2. ograniczenie wolności
  3. pozbawienie wolności
  4. 25 lat pozbawienia wolności
  5. dożywotnie pozbawienie wolności

Kolejność kar nie jest przypadkowa. Wyraża preferencję ustawodawcy co do ich stosowania. Pierwszeństwo mają mieć więc kary niezwiązane z pozbawieniem wolności, czyli grzywna i ograniczenie wolności. Obecnie w polskim prawie karnym nie występuje kara śmierci. Zniósł ją obowiązujący kodeks karny z 1997 r.

AKTUALNOŚCI

  Nowe przepisy i aktualnosci w Prawie Karnym:

 aktualnosci prawnicze

Copyright: © 2006 -2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry