Prawo karne
www.karne.pl
 Menu
SPRAWY KARNE

OSKARŻENI

Od momentu przedstawienia zarzutu konkretnej osobie w postępowaniu przygotowawczym, można mówić o "podejrzanym". Podejrzany stanie się "oskarżonym" w momencie przesłania do sądu aktu oskarżenia i wszczęcia postępowania sądowego w sprawie. Pojęcia te, choć różne, są często stosowane zamiennie w Kodeksie Postępowania Karnego i w praktyce. Prawa i obowiązki podejrzanego i oskarżonego są bowiem co do zasady jednakowe.

główne prawa i obowiązki

wnioski dowodowe

prawo do zapoznawania się z aktami sprawy

uchylanie aresztu tymczasowego

warunkowe umorzenie postępowania

dobrowolne poddanie się karze

zawieszenie wykonania kary

zwolnienie warunkowe

zatarcie skazania

dochodzenie odszkodowania

 
Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne