Przestępstwa często spotykane w praktyce

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu