Prawo karne
www.karne.pl
 MenuSPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

Oszustwo, w rozumieniu kodeksu karnego, polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez:
  1. wprowadzenie tej osoby w błąd
  2. wyzyskanie błędu
  3. wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Oszustwo zostało uregulowane w kodeksie karnym w art. 286. W świetle tego przepisu, kto w celu uzyskania korzyści majątkowej, poprzez działanie wymienione w lit. a-c, dopuszcza się oszustwa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (oszustwo typu podstawowego).

W przypadku czynów mniejszej wagi, art. 286 § 3 k.k. przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2.

Wartym uwagi jest, iż jeżeli przestępstwo oszustwa popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne