Criminal law
www.karne.pl
 Menu Recommended


CRIMINAL CASES

Practical guide

This website is intended for everyone who needs information about criminal law but has not dealt with these issues in everyday life so far. The study is addressed especially at people charged with an offence, people aggrieved by a crime and other participants of judicial proceedings.

You will find here current versions of essential legal acts, definitions of basic terms and a description how criminal procedure operates in practice. We present main legal instruments intended for defence in criminal matters and for asserting the rights of aggrieved people. The website has been compiled under the guidance of Mr Piotr Stączek, barrister - tel. 609 409 864


STAGES OF CRIMINAL PROCEDURE

  This section contains a description of basic stages of criminal procedure.


 

Commencement of the criminal procedure

  Postępowanie karne może być wszczęte m.in. z urzędu np. przez prokuratora lub przez samego pokrzywdzonego.
W niektórych sytuacjach składane jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

 Commencement of the criminal procedure
 

Closing of the criminal procedure

  Postępowanie karne nie kończy się zawsze skazaniem i więzieniem. Często spotykamy się z innym sposobami zakończenia sprawy karnej. Może to być np. umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania lub odstąpienie od wymierzenia kary.

 Closing of the criminal procedure
 

Enforcement of judgements

  Skazanie kogoś za popełnienie przestępstwa nie oznacza wcale, że będzie on musiał "odsiedzieć" całą karę, ani też, że zawsze będzie uważany za osobę karaną. Istnieją takie instytucje jak zatarcie skazania, przerwa w wykonaniu kary, kary zastępcze, odroczenie wykonania kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 Enforcement of judgements
 

Defendants in the criminal procedure

  W dziale tym można się zapoznać z głównymi instrumentami prawnymi służącymi do obrony w procesie karnym. Opisujemy również popularne sposoby na wyjście ze sprawy karnej z jak najlżejszymi konsekwencjami.

 Defendants in the criminal procedure
 

An aggrieved party in the criminal procedure

  Osoby pokrzywdzone przestępstwem, jeżeli będą zachowywać się aktywnie w procesie karnym mogą skorzystać z wielu uprawnień. Mogą m.in. składać wnioski dowodowe, środki odwoławcze i zapoznawać się z aktami sprawy.

 an aggrieved party in the criminal procedure
 

PRZYKŁADOWE PISMA W SPRAWACH KARNYCH

  W dziale tym można zapoznać się z przykładowymi pismami procesowymi.


 

Mediation

  Mediation in criminal cases

 Mediation in criminal cases
 

OFFENCES FREQUENTLY ENCOUNTERED IN PRACTICE

  You will find here practical information about most frequent offences (such as: drink-driving, accident, punishable threat, bodily injury, theft, robbery, fraud).

 Frequent offences
 

LEGAL REGULATIONS

  Main legal acts regulating the issues of criminal law have the status of codes. These are the following:


GLOSSARY

  The glossary contains basic terms in criminal law, in alphabetical order.

 podstawowe pojęcia
 

 

EXAMPLES OF DOCUMENTS IN CRIMINAL CASES

Notice of a crime

Evidentiary motion

Private indictment

Application of an auxiliary prosecutor

Civil petition in criminal procedure

Appeal

Objection to injunction ruling


PENALTIES

In the Polish criminal law, penalties are enumerated in Article 32 of the Penal Code.

These are:

  1. fine
  2. restriction of liberty
  3. imprisonment
  4. 25 years of imprisonment
  5. life imprisonment

The order of penalties is not random: it expresses legislator's preferences as to their application. Thus, penalties not connected with imprisonment (a fine or restriction of liberty) should have priority. Currently, there is no death penalty in the Polish legal system. It was abolished in the binding Criminal Code of 1997.


Copyright: © 2006 -2016 Law Office of Piotr Staczek, Advocate | DISCLAIMER
up