• sala sądowa
  • Sąd Najwyższy
  • kodeks karny

Criminal law

Practical guide