Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
  • pomoc prawnika
  • sprawy karne

  • szukaj:
SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

Uszkodzenie ciała może być wynikiem różnych zdarzeń, dlatego też kwestia ta została uregulowana w kilku artykułach kodeksu karnego

Art. 156 k.k. przewiduje uszkodzenie ciała w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci:
  1. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
  2. innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała;

Za czyn przewidziany w art. 156 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jednakże, jeśli sprawca działał nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przepis art. 156 k.k. przewiduje także obostrzenia, mianowicie, jeżeli na skutek czynu określonego w pkt. 1 i 2 nastąpiła śmierć człowieka, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Inne przypadki uszkodzenia ciała, polegające na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia (niewymienione w art. 156 k.k.) podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednakże, jak stanowi przepis art. 157 k.k., jeżeli naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia trwa nie dłużej niż 7 dni, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wartym uwagi jest, iż jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, ściganie takiego przestępstwa odbywa się wyłącznie z oskarżenia prywatnego.

Oddzielnie uregulowana została kwestia odpowiedzialności za uszkodzenie ciała powstałe w wyniku bójki lub pobicia. Już sam udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutków przewidzianych w art. 156 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. jednakże, jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 158 § 2 k.k.).

Nowelizacją kodeksu karnego z dnia 8 lipca 1999 r., dodany został art. 157a, regulujące kwestie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu. Czyn taki zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy


do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne