Przestępstwa często spotykane w praktyce

Posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowych