Etapy postępowania karnego

Skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego