Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
 •  
 • pomoc prawnika
 • sprawy karne

 •  
 • szukaj:
SPRAWY KARNE

Zakończenie postępowania karnego

Biorąc pod uwagę cele postępowania karnego w ogóle, oraz całokształt danego postępowania, sporządza się orzeczenie kończące je. Często postępowanie karne kończy się stosownym orzeczeniem sądu, jednakże może też zakończyć je postanowienie prokuratorskie.

Najbardziej modelowy przebieg postępowania karnego kształtuje się następująco:

 1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego.
 2. Postępowanie przygotowawcze zakończone wniesieniem do Sądu aktu oskarżenia.
 3. Postępowanie sądowe.
 4. Wydanie wyroku przez Sąd.
 5. Wykonanie orzeczonej kary.
 6. Zatarcie skazania.

Sposób zakończenia postępowania może być jednak różny w zależności od wyników postępowania przygotowawczego i sądowego. W szczególności zakończenie postępowania zależy od tego, czy ustalono, że rzeczywiście doszło do przestępstwa, czy zatrzymano sprawcę, czy zgromadzono przekonujące dowody przeciwko niemu itp. Rezultat postępowania może być też różny w zależności od wniosków składanych w jego toku przez podejrzanego (lub oskarżonego) i jego obrońcę.

Biorąc to pod uwagę, wyrok skazujący albo uniewinniający, wydany przez sąd po przeprowadzeniu pełnego postępowania, jest tylko jednym z możliwych sposobów jego zakończenia.

Postępowanie może być bowiem umorzone (z różnych przyczyn - na etapie postępowania przygotowawczego, lecz także przez sąd), może zakończyć się wyrokiem wydanym w ramach dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego lub wydaniem wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania sądowego w całości. Podsumowując, można wyróżnić następujące sposoby zakończenia postępowania karnego:

 1. Wyrok
 2. Umorzenie postępowania
 3. Warunkowe umorzenie postępowania
 4. Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 k.p.k.
 5. Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 338a k.p.k.
 6. Skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 387 k.p.k.)
 7. Umorzenie absorpcyjne
 8. Umorzenie konsensualne (uchylone obecnymi przepisami)
odroczenie wykonywania kary
przedawnienie karalności


do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne