Etapy postępowania karnego

Dobrowolne poddanie się karze