Prawo karne
www.karne.pl
 Menu
SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze, czyli skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego, może pozwolić znacząco skrócić czas postępowania. Oskarżony ma także dzięki temu możliwość wpłynięcia na wymiar kary. Wniosek o to może zostać złożony do zakończenia przesłuchań wszystkich oskarżonych w sprawie.

Sąd może uwzględnić taki wniosek jeżeli:

  1. Okoliczności popełnienia danego przestępstwa i wina sprawcy nie budzą wątpliwości.
  2. Cele postępowania zostaną spełnione pomimo nieprzeprowadzenia całości rozprawy.

Uwzględnieniu wniosku nie może sprzeciwić się prokurator ani pokrzywdzony przestępstwem. Sąd może też uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim określonych zmian.

Sąd, uwzględniając wniosek o dobrowolne poddanie się karze może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary niezależnie od tego, czy w przeciwnym razie zaistniałyby do tego podstawy.

Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego może zostać złożony przez oskarżonego przed doręczeniem mu zawiadomienia o pierwszym terminie rozprawy, i wówczas sąd rozstrzygnie o nim nie na rozprawie lecz na posiedzeniu, lecz tylko jeżeli sprawcy zarzucono występek, a nie zbrodnię.

[stan prawny: lipiec 2015]
 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy
 


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne