Prawo karne
www.karne.pl
 Menu
SPRAWY KARNE

Dobrowolne poddanie się karze

W wielu przypadkach możliwe jest istotne skrócenie czasu postępowania poprzez zaproponowanie i wyrażenia zgody na wydanie przez sąd wyroku skazującego i orzeczenie ustalonej kary.

Poddając się karze dobrowolnie, oskarżony ma wpływ na wymiar kary a postępowanie kończy się znacznie szybciej - co ma wpływ także na rozpoczęcie biegu zatarcia skazania.

W trybie art. 335 Kodeksu postępowa

Prokurator, zamiast aktu oskarżenia (lub wraz z nim), może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków karnych.

Jest to możliwe jeżeli:

  1. Sprawa dotyczy występku (a nie zbrodni - czyli przestępstwa zagrożonego kara minimum trzech lat pozbawienia wolności).
  2. Oskarżony przyznaje się do winy, a okoliczności popełnienia przestępstwa i jego wina nie budzą wątpliwości w świetle jego wyjaśnień.

W trybie art. 338a Kodeksu postępowania karnego

Oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karną nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy, złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego. Sąd może uwzględnić taki wniosek jeżeli:

  1. Okoliczności popełnienia przestępstwa i wina sprawcy nie budzą wątpliwości.
  2. Postawa oskarżonego wskazuje, ze cele postępowania zostaną osiągnięte.
  3. Uwzględnieniu wniosku nie sprzeciwia się prokurator.

[stan prawny: czerwiec 2016]
 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy
 


Copyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne
nia karnego: