Prawo karne
www.karne.pl
 Menu
SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

dobrowolne poddanie się karze

W przypadku niektórych postępowań korzystne dla oskarżonego może być dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej. Pozwala to znacząco skrócić czas postępowania, a oskarżony ma dzięki temu możliwość wpłynięcia na wymiar wymierzanej mu kary.

Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego w całości może zostać złożony do zakończenia przesłuchań wszystkich oskarżonych w sprawie.

Sąd może uwzględnić taki wniosek jeżeli:

  1. Okoliczności popełnienia danego przestępstwa i wina sprawcy nie budzą wątpliwości.
  2. Cele postępowania zostaną spełnione pomimo nieprzeprowadzenia całości rozprawy.

Wniosek taki może zostać uwzględniony jednak jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwi się mu prokurator ani pokrzywdzony przestępstwem. Sąd może też uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim określonych zmian.

Uwzględniając taki wniosek sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary niezależnie od tego, czy w przeciwnym razie zaistniałyby do tego podstawy.

[stan prawny: lipiec 2015]
 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy
 


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne