Prawo karne
www.karne.pl
 Menu

SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

Umorzenie konsensualne

Przepisy prawa karnego przewidują, od lipca 2015 r., nową instytucję pozwalającą na umorzenie prowadzonego postępowania karnego w razie gdyby jego sprawca pojednał się z pokrzywdzonym (w szczególności w wyniku mediacji).

Na podstawie art. 59a Kodeksu Karnego możliwe jest umorzenie postępowania karnego dotyczącego występku zagrożonego karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności (wyjątkowo granica ta podniesiona jest do 5 lat pozbawienia wolności jeżeli sprawa dotyczy występku przeciwko mieniu a także w wypadku przestępstwa uszkodzenia ciała z art. 157 §1 Kodeksu Karnego).

O umorzenie postępowania w tym trybie może zawnioskować wyłącznie sam pokrzywdzony. Sprawca zaś musi oprócz tego spełnić szereg warunków:

  1. Sprawca jest osobą niekaraną za przestępstwo umyślne popełnione z użyciem przemocy.
  2. Sprawca pojednał się z pokrzywdzonym i naprawił wyrządzoną szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie (jeżeli pokrzywdzoną czynem jest więcej niż jedna osoba, pojednanie oraz naprawienie szkody lub zadośćuczynienie musi dotyczyć wszystkich pokrzywdzonych).
  3. Umorzenie postępowania w tym trybie nie byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.

[stan prawny: lipiec 2015]

   

do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2015 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne