Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
SPRAWY KARNE

Postępowanie przygotowawcze:

W początkowej fazie postępowania karnego wszczyna się i prowadzi postępowanie przygotowawcze. Może ono rozpocząć się w skutek doniesienia złożonego policji lub prokuraturze przez pokrzywdzonego lub inne osoby, jak również wskutek zdobycia własnych informacji przez organy ścigania, uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Cele postępowania przygotowawczego zostały zdefiniowane w następujący sposób:

  1. Ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (niekiedy bowiem dany czyn, choć zabroniony, nie będzie stanowił przestępstwa - np. z powodu zaistnienia warunków obrony koniecznej czy stanu wyższej konieczności).
  2. Wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy.
  3. Zebranie danych o sprawcy (wiek, stosunki rodzinne, majątkowe, wykształcenie, dane o karalności...) oraz o jego właściwościach i warunkach osobistych, dotychczasowym sposobie życia.
  4. Wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody.
  5. Zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia postępowania, jak również do przedstawienia wniosku o dopuszczenie tych dowodów i przeprowadzenie ich przed sądem.

Postępowanie przygotowawcze zawsze prowadzi lub nadzoruje (gdy prowadzi je policja) prokurator. To prokurator jest więc "gospodarzem" tego etapu postępowania i jest on uprawniony do postanawiania o wielu istotnych kwestiach - np. o przedstawieniu zarzutu, o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia czy o zabezpieczeniu określonego materiału dowodowego.

W zależności od różnych określonych w Kodeksie Postępowania Karnego czynników, postępowanie przygotowawcze może być prowadzone jako "śledztwo" lub "dochodzenie". Ogólnie warto wskazać, iż śledztwa prowadzone są z reguły w wypadku poważniejszych przestępstw i prowadzi je prokurator.

Stronami w postępowaniu przygotowawczym są pokrzywdzony i podejrzany (na tym etapie nie ma bowiem mowy o "oskarżonym" ).

Zarówno pokrzywdzony jak i podejrzany, przed pierwszym przesłuchaniem w takim charakterze, muszą być pouczeni o swoich prawach.

[Stan prawny: lipiec 2015r.]Postępowanie sądowe:  Postępowanie sądowe

 


do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne