Prawo karne
www.karne.pl
 Menu

SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

Umorzenie absorpcyjne

Umorzenie absorpcyjne to specyficzna forma umorzenia postępowania przeciwko sprawcy danego przestępstwa, która ma zastosowanie gdy wobec niego toczyło się inne postępowanie i została mu wymierzona względnie surowa kara.

Istotą umorzenia absorpcyjnego jest umorzenie postępowania w sprawie o występek zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli orzeczenie wobec niego kary za ten występek byłoby "oczywiście niecelowe" ze względu na rodzaj i wysokość prawomocnie orzeczonej kary za inne przestępstwo.

Umorzenie absorpcyjne pozwala na niekaranie sprawcy za przestępstwo, jeżeli jest on już karany za inne, cięższe przestępstwo. Można zastosować umorzenie absorpcyjne jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu interes pokrzywdzonego.

[stan prawny: lipiec 2015]

   

do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2015 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne