Prawo karne
www.karne.pl
 MenuSPRAWY KARNE

Warunkowe umorzenie postępowania

W pewnych sytuacjach, zamiast aktu oskarżenia prokurator może wnieść do sądu, na podstawie art. 336 k.p.k., wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec podejrzanego. Wniosek taki możne złożyć także sam oskarżony już po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia.

Skutkiem warunkowego umorzenia postępowania nie jest skazanie sprawcy przestępstwa, ale wskazanie osoby sprawcy i stwierdzenie jego winy - sąd wydaje w takim wypadku wyrok warunkowo umarzający postępowanie a sprawca przestępstwa będzie uznany winnym jego popełnienia, lecz nie jest to równoważne z jego skazaniem.

Korzyścią warunkowego umorzenia postępowania jest to, iż wobec sprawcy nie orzeka się kary za przestępstwo a jedynie wyznacza się okres próby od roku do dwóch lat (sąd może nałożyć na ten czas określone obowiązki wobec sprawcy. Warunkowe umorzenie postępowania stosunkowo szybko zaciera się i jest usuwane z Krajowego Rejestru Karnego (po 6 miesiącach od upływu okresu próby).

Warunkiem uwzględnienia przez sąd wniosku o warunkowe umorzenie postępowania jest spełnienie i wykazanie spełnienia się następujących przesłanek:

  1. Dane przestępstwo nie jest zagrożone karą wyższą niż 5 lat pozbawienia wolności.
  2. Wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne.
  3. Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości.
  4. Sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne.
  5. Właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego postawa i dotychczasowy sposób życia uzasadniają przekonanie, że będzie przestrzegał porządku prawnego w przyszłości - w szczególności nie popełni już przestępstwa.

[stan prawny: lipiec 2015]


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczyCopyright: © 2006 -2015 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne