Przestępstwa często spotykane w praktyce

Przestępstwo uchylania się od alimentacji – Art. 209. KK [Niealimentacja]