Prawo karne
www.karne.pl
 Menu

SPRAWY KARNE

Dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie


Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego całości lub części kary, której nie powinien był ponieść (dotyczy to także niesłusznego tymczasowego aresztowania).

Odszkodowanie nie przysługuje jednak temu, kto sam, składając fałszywe wyjaśnienia spowodował niekorzystne dla siebie orzeczenie sądu!

Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie przedawnia się po upływie roku od uprawomocnienia się uniewinniającego orzeczenia.

Żądanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie składa się we właściwym Sądzie Okręgowym.


[stan prawny: czerwiec 2016]

   
Copyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne