Postępowanie wykonawcze

Zawieszenie wykonania kary