Prawo karne
www.karne.pl
 Menu

SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

Zawieszenie wykonania kary

Orzeczoną karę pozbawienia wolności Sąd może warunkowo zawiesić, jeżeli jej wymiar nie przekracza jednego roku i jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności, a orzeczenie kary w zawieszeniu jest wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary (w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa).

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku. Zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej wcześniej kary. Jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, wykonanie orzeczonej kary może zostać orzeczona, a jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania - zawieszoną wcześniej karę zawsze wykonuje się.


[stan prawny: lipiec 2015]


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy

   
Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne