Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
  • pomoc prawnika
  • sprawy karne


SPRAWY KARNE

Kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat pozbawienia wolności.

(stan prawny na 20.03.2009)


Kodeks karny przewiduje karę 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności, nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia wolności.

Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia wolności osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności można przenieść do zakładu karnego typu półotwartego po odbyciu przez niego co najmniej 15 lat, a do zakładu typu otwartego - po odbyciu przez niego co najmniej 20 lat kary. Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego może wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu karnego.

Dyrektor zakładu karnego nie może zezwolić skazanemu na karę dożywotniego pozbawienia wolności na udział w konsultacjach i zdawanie egzaminów poza zakładem karnym.

Skazanemu odbywającemu karę dożywotniego pozbawienia wolności następujące nagrody mogą być przyznana dopiero po odbyciu co najmniej 15 lat kary:

  1. zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin,
  2. zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni,
Przyznanie tych nagród skazanemu odbywającemu karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności, w zakładzie karnym typu zamkniętego, wymaga zgody sędziego penitencjarnego.


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne