Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
 • pomoc prawnika
 • sprawy karne

 • szukaj:
SPRAWY KARNE

PRZEDAWNIENIE

(stan prawny na 20.03.2009)

Karalność przestępstwa ustaje (czyli następuje przedawnienie), jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 1. 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
 2. 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
 3. 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
 4. 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
 5. 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Jeżeli przed przedawnieniem wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w pkt 1-3 (powyżej) ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
 1. 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
 2. 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
 3. 10 - w razie skazania na inną karę.
Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.

Przedawnienia nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych oraz do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy


do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne