Zmiana w kodeksie karnym – fałszywy alarm

Ustawodawca od 12 stycznia 2022 roku wprowadził kwalifikowaną postać przestępstwa tzw. fałszywego alarmu. Przestępstwo to polega na zawiadomieniu o nieistniejącym zdarzeniu , które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach. Do tej pory sprawca takiego czynu podlegał karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Obecnie zaś jeżeli sprawca zawiadomi o więcej niż jednym zdarzeniu naraża się na surowszą karę – pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Dodaj komentarz