Przestępstwa z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Prawa autorskie są jedną z gałęzi prawa prywatnego. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera nie tylko definicje utworu oraz sposób ochrony praw autorskich majątkowych oraz niemajątkowych. Wymienia również przestępstwa jakie można popełnić na gruncie tej ustawy. Sankcje karne w ustawie mają szczególny charakter w stosunku do ustawy prawo karne.

W art. 115-119 ustawy wyszczególniono przestępstwa, którymi są:
– przywłaszczenie autorstwa,
– rozpowszechnienie utworu bez pozwolenia,
-nielegalne utrwalanie oraz zwielokrotnianie przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych,
– paserstwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych,
-tworzenie urządzeń do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń technicznych,
-naruszenie prawa do kontroli i prawa do informacji.

Należy mieć na uwadze, że za naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych grożą nam nie tylko konsekwencje cywilnoprawne (jak na przykład pozew o zaprzestanie naruszeń czy odszkodowanie) ale również karne. Ustawodawca doszedł do wniosku, że ochrona własności intelektualnej powinna być zaostrzona – właśnie poprzez stosowanie sankcji karnych. Zgodnie z tym za wymienione powyżej przestępstwa grożą kary takie jak grzywna, kara ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 5.